HK-overenskomsten

Funktionærer omfattet af HK-overenskomsten har ligeledes ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe funktionæren har været ansat, eller…

Funktionærer omfattet af HK-overenskomsten har ligeledes ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe funktionæren har været ansat, eller hvor længe funktionæren er sygemeldt. Se afsnit 6.3 om funktionærens rettigheder under sygdom. Medarbejderen skal være funktionær efter funktionærloven for at have ret til fuld løn under sygdom. Er medarbejderen…