HK-overenskomsten

Funktionærer omfattet af HK-overenskomsten har ligeledes ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe funktionæren har været ansat, eller…

Funktionærer omfattet af HK-overenskomsten har ligeledes ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe funktionæren har været ansat, eller hvor længe funktionæren er sygemeldt. Se afsnit 6.3. Medarbejderen skal være funktionær efter funktionærloven for at have ret til fuld løn under sygdom. Er medarbejderen ikke funktionær, men omfattet af…