Løn til lærlinge

Lærlinge omfattet af skovbrugsoverenskomsten aflønnes med timeløn eller månedsløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Lærlinge indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten beregnes…

Lærlinge omfattet af skovbrugsoverenskomsten aflønnes med timeløn eller månedsløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Lærlinge indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten beregnes fra uddannelsens afslutning. Det betyder, at lærlingen skal være 12 måneder på 4. års lønsats, 12 måneder på 3. års lønsats og så fremdeles. Der skæres altså i de laveste…