Løn til elever

Elever omfattet af skovbrugsoverenskomsten aflønnes med timeløn eller månedsløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Elever indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten beregnes…

Elever omfattet af skovbrugsoverenskomsten aflønnes med timeløn eller månedsløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Elever indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten beregnes fra uddannelsens afslutning. Det betyder, at eleven skal være 12 måneder på 4. års lønsats, 12 måneder på 3. års lønsats og så fremdeles. Der skæres altså i de laveste…