13-14-årige og ældre unge, der er omfattet af undervisningspligten

13-14-årige og ældre unge, der er omfattet af undervisningspligten, må udføre lettere arbejde i max. 2 timer på skoledage og…

13-14-årige og ældre unge, der er omfattet af undervisningspligten, må udføre lettere arbejde i max. 2 timer på skoledage og max. 7 timer på skolefridage. Det lettere arbejde kan være: Lettere gartneriarbejde, lugning, bær- og frugt-plukning, opsamling og lignende. Modtagelse, sortering, optælling, prismærkning, pakning af emballage m.v. Ekspedition, rengøring, oprydning…
Ansættelsesbevis og oplysningspligt overfor forældre
Børn og unge er omfattet af de almindelige regler om ansættelsesbeviser. Der skal afgives skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene, hvis arbejdstiden forventes at overstige eller faktisk overstiger 3 timer pr. uge inden for en referenceperiode på 4 uger i træk ELLER den unge ikke er garanteret et bestemt timetal. Der er således ingen forskel på kravene til de kontrakter og ansættelsesbeviser, der udleveres til børn og unge og dem, der udleveres til voksne medarbejdere. Ved overenskomstmæssig timelønsansættelse kan det almindelige standardansættelsesbevis benyttes. Find det her. Arbejdsgiveren skal underrette forældrene ved ansættelse af unge under 15 år eller unge, som fortsat er undervisningspligtige. Denne underretning – der bør være skriftlig – skal angive arbejdstidens længde, mulige ulykkes- og sygdomsfarer samt de trufne sikkerhedsforanstaltninger på virksomheden. Find blanket til underretning her.