Hvad er konsekvensen hvis et brud ikke anmeldes?

Datatilsynet kan afhængig af omstændighederne omkring det konkrete brud sanktionere manglende anmeldelse med kritik eller påbud og/eller bøde.

Datatilsynet kan afhængig af omstændighederne omkring det konkrete brud sanktionere manglende anmeldelse med kritik eller påbud og/eller bøde.