Varsling

Ferien skal varsles af arbejdsgiveren så tidligt som muligt, dog senest 3 måneder før for så vidt angår hovedferien og…

Ferien skal varsles af arbejdsgiveren så tidligt som muligt, dog senest 3 måneder før for så vidt angår hovedferien og 1 måned før, for så vidt angår resterende feriedage. Arbejdsgiver kan varsle ferien, selvom den endnu ikke er optjent. Der kan dog kun varsles ferie, som vil være optjent på…