Flekstid

Der kan indgås lokalaftale om flekstid. Aftalen indgås med enten den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Indgåelsen kræver lokal…

Der kan indgås lokalaftale om flekstid. Aftalen indgås med enten den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Indgåelsen kræver lokal enighed, hvilket betyder at et flertal af de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, er enige. En flekstidsordning indebærer, at medarbejderne har en fixtid, hvor de skal være på arbejdspladsen.…