Kompensation for kombineret klausul

For at påtage sig en kombineret klausul skal medarbejderen have kompensation.

For at påtage sig en kombineret klausul skal medarbejderen have kompensation.
Størrelse af kompensationen
Kompensationen skal udgøre mindst 60% af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen får andet passende arbejde, nedsættes kompensationen fra og med den 3. måned efter fratrædelsen, og skal herefter udgøre mindst 24% af lønnen pr. måned. Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelse udbetales senest ved fratrædelsen som et engangsbeløb. Der er ikke mulighed for at reducere i engangsbeløbet, selvom medarbejderen opnår andet passende arbejde, og engangsbeløbet udgør derfor altid mindst 60%.