Arbejdsgivers opfølgning – sygefraværssamtale

Efter sygedagpengelovens regler har arbejdsgiveren pligt til at afholde en sygefraværssamtale med en ansat, der er sygemeldt i længere tid.…

Efter sygedagpengelovens regler har arbejdsgiveren pligt til at afholde en sygefraværssamtale med en ansat, der er sygemeldt i længere tid. Samtalen skal afholdes senest 4 uger efter medarbejderens første sygedag. Sygefraværssamtalen har til formål at fastholde medarbejderen i arbejdet. Ved sygefraværssamtalen bør der i fællesskab udarbejdes en plan for, hvordan…