Højgård Friland ApS, Hejlskovvej 50, 7840 Højslev, CVR 41758562

FH har den 17. februar 2021 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 17. februar 2021 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Højgård Friland Aps, Hejlskovvej 50, 7840 Højslev, CVR 41758562

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse 2. marts 2021.

Ved sympatikonfliktens ikrafttræden, må ingen medlemmer af 3F, Dansk Metal og HK Handel, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.