Menu

Særligt om udenlandske vikarer (arbejdsudlejeskat)

Hvis virksomheden indlejer en vikar, som er bosat i udlandet og arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver, skal virksomheden være opmærksom…

Hvis virksomheden indlejer en vikar, som er bosat i udlandet og arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver, skal virksomheden være opmærksom på skattereglerne vedrørende arbejdsudleje. Udover de her nævnte regler om arbejdsudleje, gælder de ovennævnte regler i punkt 2.1 tilsvarende for udenlandske indlejede vikarer. Reglerne om arbejdsudleje gælder, når en udenlandsk…