Opsigelse og bortfald af kundeklausuler

En arbejdsgiver kan opsige en kundeklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved udløbet af opsigelsesvarslet er…

En arbejdsgiver kan opsige en kundeklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved udløbet af opsigelsesvarslet er klausulen bortfaldet, og arbejdsgiver er frigjort for pligten til at betale kompensation, hvis medarbejderen fratræder. En medarbejder, der har 3 måneders anciennitet eller mere, vil dog stadig have ret til…