Ophævelse af en uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale er uopsigelig og kan derfor ikke opsiges af hverken arbejdsgiver eller eleven. Dog er de første 3 måneder…

En uddannelsesaftale er uopsigelig og kan derfor ikke opsiges af hverken arbejdsgiver eller eleven. Dog er de første 3 måneder af praktiktiden i virksomheden en prøvetid, hvor parterne kan ophæve uddannelsesaftalen uden varsel og uden at oplyse årsagen til ophævelsen. Er uddannelsesaftalen en kombinationsaftale er det kun den første virksomhed,…