Menu

Feriegodtgørelse ved fratrædelse

Når en medarbejder, der havde ret til ferie med løn, fratræder, skal arbejdsgiver afregne den ferie, medarbejderen har optjent, men…

Når en medarbejder, der havde ret til ferie med løn, fratræder, skal arbejdsgiver afregne den ferie, medarbejderen har optjent, men endnu ikke afholdt. Der skal derfor afregnes feriegodtgørelse med 12,5% af den ferieberettigede løn. Feriegodtgørelsen indberettes og indbetales til Feriekonto eller indberettes til feriepengeinfo, for så vidt angår arbejdsgivere, som…