Betingelser for at indgå en konkurrenceklausul

For at indgå en konkurrenceklausul er det en betingelse, at medarbejderen indtager en ”helt særlig betroet stilling”. Dette er et…

For at indgå en konkurrenceklausul er det en betingelse, at medarbejderen indtager en ”helt særlig betroet stilling”. Dette er et skærpet krav i forhold til de tidligere regler i funktionærloven. Heri ligger blandt andet, at det er et krav, at medarbejderen har adgang til vigtige og følsomme oplysninger i virksomheden,…