Arbejdsmiljøorganisation

På arbejdsmarkedet findes der en række formelle regler som virksomhederne skal være opmærksomme på. Herunder kan du finde de mest…

På arbejdsmarkedet findes der en række formelle regler som virksomhederne skal være opmærksomme på. Herunder kan du finde de mest gængse regler.
Samarbejde om arbejdsmiljø og krav om arbejdsmiljøorganisation
Arbejdsmiljøloven indeholder regler om, at der skal samarbejdes om arbejdsmiljø på virksomhederne. Som udgangspunkt skal samarbejdet formelt organiseres ved etablering af en arbejdsmiljøorganisation (AMO) med valg af arbejdsmiljørepræsentant, når der er 10 ansatte i virksomheden. Der er særlige regler for skiftende eller midlertidige arbejdssteder samt sæsonarbejde – se afsnit herom.