Arbejder eller funktionær?

For at sikre at medarbejderen får de korrekte vilkår skal det først afklares om medarbejderen udfører funktionærarbejde eller er arbejder.

For at sikre at medarbejderen får de korrekte vilkår skal det først afklares om medarbejderen udfører funktionærarbejde eller er arbejder.
Hvem er funktionær?
Medarbejderen er omfattet af funktionærloven hvis,
  • medarbejderen udfører funktionærarbejde,
  • medarbejderen er beskæftiget i mere end 8 timer ugentligt,
  • der er tale om en tjenestestilling.
Alle 3 betingelser skal være opfyldt, for at medarbejderen kan anses som funktionær. Funktionærloven omfatter
  • handels- eller kontorarbejde (f.eks. butiksarbejde, kontorarbejde, salg, indkøb mv.)
  • teknisk eller klinisk bistandsydelse (f.eks. laborantarbejde)
  • arbejde med at lede eller fører tilsyn med udførelsen af andres arbejde.
Udfører medarbejderen både arbejde af manuel art og funktionærarbejde, skal det vurderes, om funktionærarbejdet udgør den væsentligste del af arbejdet. For at medarbejderen får funktionærstatus, skal funktionærarbejdet udgøre mere end halvdelen af arbejdet, og samtidig skal funktionærarbejdet i gennemsnit udgør mere end 8 timer ugentligt. Både fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere kan være funktionærer. Der er tale om en tjenestestilling, når medarbejderen har pligt til at udføre arbejdet personligt i henhold til arbejdsgivers instrukser. Det er ikke afgørende, om funktionæren i øvrigt arbejder selvstændigt, så længe funktionæren er underlagt arbejdsgivers instrukser. Det er ikke afgørende hvilke arbejdsopgaver, der er beskrevet i ansættelseskontrakten, eller hvilken titel medarbejderen har. Det afgørende er medarbejderens reelle arbejdsopgaver.