Ogun ApS, Naverland 34, 2600 Glostrup, cvr. nr. 42434361

FH har d. 19. april 2022 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed. Hovedkonflikten er…

FH har d. 19. april 2022 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed. Hovedkonflikten er iværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

  • Ogun ApS, Naverland 34, 2600 Glostrup, CVR nr. 42434361
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft

torsdag, den 28. april 2022 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F, HK Handel og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslet indebærer.