Ret til dagpenge

Forældre har samlet ret til barselsdagpenge under orlov i op til 52 uger, hvis beskæftigelseskravet i barselsloven er opfyldt. Moren…

Forældre har samlet ret til barselsdagpenge under orlov i op til 52 uger, hvis beskæftigelseskravet i barselsloven er opfyldt. Moren har ret til barselsdagpenge under graviditetsorloven 4 uger før fødslen og i barselsorloven 14 uger efter fødslen. Faren eller medmoren har ret til barselsdagpenge under 2 ugers fædreorlov. Endelig har…