Kategorier af personoplysninger

Vedhæftede skema indeholder en række af de personoplysninger, en virksomhed typisk er i besiddelse af før, under og efter ansættelsen.…

Vedhæftede skema indeholder en række af de personoplysninger, en virksomhed typisk er i besiddelse af før, under og efter ansættelsen. Oplysningerne er samtidig opdelt efter kategori. Personoplysninger opdeles i henhold til persondataforordningen i henholdsvis almindelige (artikel 6) og følsomme (artikel 9) oplysninger, og samtidig er der i databeskyttelsesloven særregler for…