Hvem er funktionær?

Medarbejderen er omfattet af funktionærloven hvis, medarbejderen udfører funktionærarbejde, medarbejderen er beskæftiget i mere end 8 timer ugentligt, der er…

Medarbejderen er omfattet af funktionærloven hvis, medarbejderen udfører funktionærarbejde, medarbejderen er beskæftiget i mere end 8 timer ugentligt, der er tale om en tjenestestilling. Alle 3 betingelser skal være opfyldt, for at medarbejderen kan anses som funktionær. Funktionærloven omfatter handels- eller kontorarbejde (f.eks. butiksarbejde, kontorarbejde, salg, indkøb mv.) teknisk eller…