Menu

Pension

Elever under erhvervsuddannelse bliver omfattet af overenskomstens pensionsordning, når eleven er fyldt 18 år og har 3 måneders anciennitet i…

Elever under erhvervsuddannelse bliver omfattet af overenskomstens pensionsordning, når eleven er fyldt 18 år og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen. Anciennitetskravet betyder, at eleven skal have gennemført 3 måneders praktik i virksomheden, hvorfor skoleophold ikke tælles med i opgørelsen. Skifter en elev læreplads skal eleven ikke på ny optjene…