Forskudt tid

Reglerne for arbejde på forskudt tid er de samme som for virksomhedens øvrige medarbejdere. Der betales samme tillæg for arbejde…

Reglerne for arbejde på forskudt tid er de samme som for virksomhedens øvrige medarbejdere. Der betales samme tillæg for arbejde på forskudt tid som til virksomhedens øvrige medarbejdere. For medarbejdere på kartoffelmelsfabrikker gælder dog nedenstående regler.
Medarbejdere beskæftiget på kartoffelmelsfabrikker
På kartoffelmelsfabrikker kan arbejdstiden forskydes hele døgnet, dog ikke ind i søndagsdøgnet. Arbejder en medarbejder på forskudt tid skal der betales et timetillæg for de timer, der ligger udenfor tidsrummet 6.00 til 18.00. Der er to tillægssatser, én for arbejde mellem kl. 18.00 og 22.00 og én for arbejde mellem kl. 22.00 og 06.00. Ved etablering af arbejde på forskudt tid skal der gives mindst 3 x 24 timers varsel. Gives varslet ikke, betales indtil varslets udløb overarbejdstillæg for den tid, der falder uden for virksomhedens normale arbejdstid. Hvis medarbejderen skal udføre overarbejde i forlængelse af forskudt arbejdstid, betales der for dette overarbejde, både overarbejdstillæg og det til tidspunktet hørende forskudttidstillæg. Satserne kan findes i overenskomsten.