Elever omfattet af HK-overenskomsten

HK-overenskomsten omfatter kontorelever og butikselever. Disse elever udfører funktionærarbejde, og er derfor omfattet af funktionærloven. Funktionærloven finder derfor anvendelse i…

HK-overenskomsten omfatter kontorelever og butikselever. Disse elever udfører funktionærarbejde, og er derfor omfattet af funktionærloven. Funktionærloven finder derfor anvendelse i det omfang, det er foreneligt med uddannelsen og erhvervsuddannelsesloven. Funktionærlovens opsigelsesvarsler gælder dog ikke, da en uddannelsesaftale er uopsigelig efter prøvetidens ophør. Nedenstående vedrører kontorelever. For så vidt angår butikselever…
Løn
Elever er på månedsløn. Der er tale om en minimalløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Lønne til den enkelte elev skal fastsættes med udgangspunkt i minimallønnen. Der skal aflønnes med den sats, der svarer til det uddannelsesår eleverne befinder sig på i forhold til uddannelsens opbygning. Det vil sige, at eleven indplaceres lønmæssigt bagfra. Hvis eleven inden uddannelsesforholdets påbegyndelse har bestået en gymnasial eller HG2 uddannelse, får vedkommende et månedligt tillæg. Tillægget fremgår af overenskomsten. Vær opmærksom på, at der gælder særlige lønsatser, når elevforholdet påbegyndes efter det fyldte 21. år. Satserne findes i overenskomsten. Forlænges uddannelsestiden uden at eleven er årsag hertil, betales der i den forlængede periode den mindstebetaling, der gælder for virksomhedens øvrige medarbejdere.