Natarbejdere

Natarbejdere er medarbejdere, der regelmæssigt udfører mindst tre timer af den daglige arbejdstid i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 6.00,…

Natarbejdere er medarbejdere, der regelmæssigt udfører mindst tre timer af den daglige arbejdstid i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 6.00, eller som forventes at arbejde mindst 300 timer i dette tidsrum inden for en periode på 12 måneder. Medarbejdere beskæftiget som natarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de begynder beskæftigelse…