HK overenskomsten

HK-overenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens og funktionærlovens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes.…

HK-overenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Derfor gælder overenskomstens og funktionærlovens opsigelsesvarsler i alle tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af vedkommendes anciennitet og om vedkommende er funktionær eller ej.