VITOKAN DANMARK ApS, Føltvedvej 19, 9362 Gandrup, CVR/RUT nr. 32155871

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod VITOKAN DANMARK ApS, Føltvedvej 19, 9362 Gandrup, CVR/RUT…

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod VITOKAN DANMARK ApS, Føltvedvej 19, 9362 Gandrup, CVR/RUT nr. 32155871. Hovedkonflikten er iværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

Sympatikonflikten træder i kraft

søndag, den 19. juni 2022 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F, HK Handel og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.