Hvem skal pensionsbidraget indbetales til?

Såvel arbejdsgiverens og medarbejderens andel af det samlede arbejdsmarkedspensionsbidrag skal indbetales månedsvis til PensionDanmark. De relevante pensionskoder kan findes under…

Såvel arbejdsgiverens og medarbejderens andel af det samlede arbejdsmarkedspensionsbidrag skal indbetales månedsvis til PensionDanmark. De relevante pensionskoder kan findes under pkt. 4. Vær opmærksom på, at der kun kan indbetales pension til PensionDanmark for medarbejdere, der er omfattet af en GLS-A overenskomst med enten 3F, Dansk Metal eller HK.