Udbetaling

Overenskomstmæssige feriefridage betales med forskud fra SH-kontoen. Forskuddet udgør sædvanlig løn, medmindre der er aftalt andre forskudsbeløb. Sædvanlig løn er…

Overenskomstmæssige feriefridage betales med forskud fra SH-kontoen. Forskuddet udgør sædvanlig løn, medmindre der er aftalt andre forskudsbeløb. Sædvanlig løn er den timeløn, inklusive faste tillæg men eksklusive genetillæg, som medarbejderen ville have oppebåret, hvis vedkommende var på arbejde den pågældende dag. Månedslønnede afholder feriefridage med sædvanlig løn. Kan feriefridagene ikke…