Udbetaling

Feriefridage betales med forskud fra SH-kontoen. Forskuddet udgør sædvanlig løn, medmindre der er aftalt andre forskudsbeløb. Sædvanlig løn er den…

Feriefridage betales med forskud fra SH-kontoen. Forskuddet udgør sædvanlig løn, medmindre der er aftalt andre forskudsbeløb. Sædvanlig løn er den timeløn, inklusive faste tillæg men eksklusive genetillæg, som medarbejderen ville have oppebåret, hvis vedkommende var på arbejde den pågældende dag. Kan feriefridagene ikke afholdes pga. sygdom, fødsel, overgang til selvstændig…