Metaloverenskomsten

Valg af tillidsrepræsentant Medarbejderne har ret til at vælge en tillidsrepræsentant på virksomheder, hvor der er beskæftiget mindst 5 medarbejdere.…

Valg af tillidsrepræsentant Medarbejderne har ret til at vælge en tillidsrepræsentant på virksomheder, hvor der er beskæftiget mindst 5 medarbejdere. Valget skal godkendes af den lokale Dansk Metal afdeling, og omgående meddeles arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har ret til begrundet indsigelse. Det kan f.eks. være, at den valgte kun har været ansat…