Anciennitet

Anciennitet i ansættelsen på funktionærlignende vilkår regnes fra den 1. i den måned, hvor aftalen træder i kraft. Anciennitet som…

Anciennitet i ansættelsen på funktionærlignende vilkår regnes fra den 1. i den måned, hvor aftalen træder i kraft. Anciennitet som timelønnet medregnes ikke.