Opfølgning på sygdom

Når der opstår sygdom i virksomheden, viser forskning, at tidlig opfølgning over for medarbejderen er med til at fastholde medarbejderen…

Når der opstår sygdom i virksomheden, viser forskning, at tidlig opfølgning over for medarbejderen er med til at fastholde medarbejderen i jobbet. Opfølgning kan ske på mange måder, og det bør løbende vurderes i virksomheden, hvordan der bedst kan ske opfølgning overfor sygemeldte medarbejdere. Efter sygedagpengeloven har arbejdsgiveren ligeledes pligt…
Arbejdsgivers opfølgning - sygefraværssamtale
Efter sygedagpengelovens regler har arbejdsgiveren pligt til at afholde en sygefraværssamtale med en ansat, der er sygemeldt i længere tid. Samtalen skal afholdes senest 4 uger efter medarbejderens første sygedag. Sygefraværssamtalen har til formål at fastholde medarbejderen i arbejdet. Ved sygefraværssamtalen bør der i fællesskab udarbejdes en plan for, hvordan sygefraværet kan minimeres og hvordan det sikres, at medarbejderen vender tilbage til arbejdet hurtigst muligt. Ved samme lejlighed bør det afklares, om der er personlige eller arbejdsrelaterede forhold, som giver anledning til fraværet, og hvordan virksomheden kan medvirke til, at medarbejderen har de rette betingelser for at vende hurtigt tilbage til arbejdet. Ved samtalen kan det f.eks. drøftes, hvornår medarbejderen kan vende gradvist tilbage, om der overfor medarbejderen skal iagttages særlige skånehensyn i en periode, om der skal ændres i arbejdsopgaver, om der skal etableres hjemmearbejde m.v. Samtalen bør så vidt muligt afholdes ved et fysisk møde. Det anbefales, at der udarbejdes et skriftligt referat fra samtalen, som fremsendes til medarbejderen. Det er vigtigt at huske på, at man som arbejdsgiver aldrig må stille spørgsmål til sygdommens karakter (diagnose eller lignende), medmindre medarbejderen selv fortæller om den. Man må dog til enhver tid spørge til sygdommens indvirkning på medarbejderens evne til at varetage arbejdet.