Feriefridage og overenskomstfastsatte fridage

Elever omfattet af golfoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige at eleven optjener…

Elever omfattet af golfoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige at eleven optjener ret til en feriefridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. Eleven har således ret til 5 betalte feriefridage pr. år. Elever under golfoverenskomsten har samme overenskomstfastsatte fridage som voksne medarbejdere. Det…