Ferieafholdelse i en fritstillingsperiode

Hvis medarbejderen er fritstillet, anses ferie for afholdt i videst muligt omfang. Det kræver, at ferien samt varslingsperioden kan rummes…

Hvis medarbejderen er fritstillet, anses ferie for afholdt i videst muligt omfang. Det kræver, at ferien samt varslingsperioden kan rummes indenfor fritstillingsperioden. Hvis medarbejderen får nyt arbejde i fritstillingsperioden, er det yderligere et krav, at medarbejderen har en arbejdsfri periode svarende til feriens længde. Den arbejdsfri periode skal ligge efter…