Menu

G-dage (dagpengegodtgørelse)

G-dage dækker over en lovbestemt arbejdsgiverbetaling af dagpengegodtgørelse for medarbejderens 1. og 2. ledighedsdag m.v. Ved afskedigelser og lignende skal…

G-dage dækker over en lovbestemt arbejdsgiverbetaling af dagpengegodtgørelse for medarbejderens 1. og 2. ledighedsdag m.v. Ved afskedigelser og lignende skal arbejdsgiver betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag uanset ansættelsens varighed, hvis den afskedigede medarbejder er berettiget hertil. De såkaldte G-dage.
Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse
G-dage skal kun udbetales til medarbejdere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse. G-dage skal udbetales uanset om medarbejderen er dagpengeberettiget eller ej. Arbejdsgiveren kan af A-kassen få oplyst, om medarbejderen er medlem. Børn og unge kan ikke være medlem af en arbejdsløshedskasse og skal derfor ikke have udbetalt G-dage.