G-dage (dagpengegodtgørelse)

G-dage dækker over en lovbestemt arbejdsgiverbetaling af dagpengegodtgørelse for medarbejderens 1. og 2. ledighedsdag m.v. Ved afskedigelser og lignende skal…

G-dage dækker over en lovbestemt arbejdsgiverbetaling af dagpengegodtgørelse for medarbejderens 1. og 2. ledighedsdag m.v. Ved afskedigelser og lignende skal arbejdsgiver betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag uanset ansættelsens varighed, hvis den afskedigede medarbejder er berettiget hertil. De såkaldte G-dage. Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse G-dage skal…