15: Social sikring

Medarbejderen skal oplyses om de sociale sikringsinstitutioner, som modtager sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet, og om enhver beskyttelse…

Medarbejderen skal oplyses om de sociale sikringsinstitutioner, som modtager sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet, og om enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side. Forpligtelsen gælder alene i de tilfælde, hvor det er arbejdsgiverens ansvar at afregne det sociale bidrag (i modsætning til skattefinansieret social sikring).…