Betaling til Fonden eller indefrysning i virksomheden

Virksomheden skal, når den indberetter feriedage og feriepenge til Fonden tage stilling til om virksomheden ønsker at indbetale feriepengene eller…

Virksomheden skal, når den indberetter feriedage og feriepenge til Fonden tage stilling til om virksomheden ønsker at indbetale feriepengene eller beholde midlerne i virksomheden. Fristen for indberetning og stillingtagen er 31. december 2020. Se nærmere herom ovenfor under Fonden.