Anmeldelse af ophold (folkeregistrering)

Flytter en statsborger fra et EU-/EØS-land eller Schweiz til Danmark for at arbejde, skal tilflytningen anmeldes til den kommune, som…

Flytter en statsborger fra et EU-/EØS-land eller Schweiz til Danmark for at arbejde, skal tilflytningen anmeldes til den kommune, som EU-/EØS-borgeren flytter til, hvis opholdet skal vare i 6 måneder eller derover. EU-/EØS-borgere samt statsborgere fra Schweiz, som flytter til Danmark, har ret til at blive bopælsregistreret i Folkeregistret, hvis…