Gindeskovgård Mink ApS, Gindeskovgård 8, 7540 Haderup, cvr. nr. 29399468

LO har den 10. oktober 2018 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

LO har den 10. oktober 2018 femsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Gindeskovgård Mink ApS, Gindeskovgård 8, 7540 Haderup, cvr. nr. 29399468

2. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 23. oktober 2018.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen af de to forbunds medlemmer udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.