Jordbrugsoverenskomsten

Lønforhold: Der gælder en særlig lønsats for medarbejdere med vederlagsfri tjenestebolig. Se lønoversigten for landbrugsarbejde. Opsigelse og fraflytning: Medarbejdere med…

Lønforhold: Der gælder en særlig lønsats for medarbejdere med vederlagsfri tjenestebolig. Se lønoversigten for landbrugsarbejde. Opsigelse og fraflytning: Medarbejdere med tjenestebolig har 3 måneders opsigelsesvarsel. Tjenesteboligen skal fraflyttes samtidig med ansættelsesforholdets ophør. Ophæves ansættelsesforholdet i utide, har medarbejderen ret til at benytte boligen i indtil 1 måned efter sin fratrædelse.…