Fravær på grund af sygdom og graviditet

Sygdom er en lovlig fraværsgrund. Eleven skal sygemelde sig efter de regler, der gælder i virksomheden. Virksomheden kan forlange dokumentation…

Sygdom er en lovlig fraværsgrund. Eleven skal sygemelde sig efter de regler, der gælder i virksomheden. Virksomheden kan forlange dokumentation for sygdommen i form af lægeerklæring. Under sygefravær modtager eleven sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler. Læs mere om sygdom og sygedagpenge her. Elever har samme ret til fravær ved graviditet og…