Opbygning og varighed

FGU er opbygget med en basisdel og et EGU-spor. Eleven skal begynde på EGU-sporet, når der er mulighed for det,…

FGU er opbygget med en basisdel og et EGU-spor. Eleven skal begynde på EGU-sporet, når der er mulighed for det, og derfor vil basisdelen ofte være af kortere varighed. Herefter overgår eleven til EGU-sporet. Varigheden bliver fastlagt i en dialog mellem den kommunale ungeindsats og den unge, og skal fremgå…