Samarbejdsudvalg i større virksomheder

I virksomheder inden for jordbruget, der beskæftiger 25 ansatte eller flere samt i virksomheder inden for jordbruget, der beskæftiger det…

I virksomheder inden for jordbruget, der beskæftiger 25 ansatte eller flere samt i virksomheder inden for jordbruget, der beskæftiger det industrielle område med 35 ansatte eller derover, udvikles og følges det daglige samarbejde gennem et samarbejdsudvalg (SU) bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for medarbejderne.  Det er samarbejdsudvalgets opgave…