Databeskyttelsesrådgiver/DPO

Kun får virksomheder er forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren og betingelserne for at en…

Kun får virksomheder er forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren og betingelserne for at en sådan en skal udpeges her.
Hvad er en DPO?
En DPO skal rådgive og vejlede virksomheden med henblik på at sikre, at reglerne om behandling af persondata overholdes i virksomheden. En DPO varetager de registreredes interesser, og er disses repræsentant. En DPO kan ikke afskediges eller sanktioneres for at udføre sine opgaver – dette vil udgøre et brud på persondataforordningen.