Arbejdsgivers pligter, hvis den ansattes arbejde er omfattet af de særlige regler ved skærmarbejde

Krav til skærmen: Tegnene på skærmen skal være tydelige og tilstrækkeligt store. Lysstyrke og kontrast skal nemt kunne justeres og…

Krav til skærmen: Tegnene på skærmen skal være tydelige og tilstrækkeligt store. Lysstyrke og kontrast skal nemt kunne justeres og indstilles efter ydre forhold. Den ansatte skal kunne dreje og vippe skærmen efter vedkommendes behov. Der kan eventuelt bruges særskilt sokkel til skærmen eller indstilleligt bord, så højden kan tilpasses…