Indberetning, indbetaling og beregning

Indefrysningsperioden løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og i denne periode kunne optjent ferie hverken udbetales eller…

Indefrysningsperioden løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og i denne periode kunne optjent ferie hverken udbetales eller afholdes. Ferien skulle i stedet indberettes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, som står for den senere udbetaling af de indefrosne feriemidler. Læs mere om indberetning, indbetaling og beregning af…
Særligt om ferietillæg
Der beregnes ikke ferietillæg for indefrysningsperioden, her beregnes i stedet 12,5% af optjent løn, hvori ferietillæg anses for indeholdt. Hvis virksomheden normalt udbetaler hele ferietillægget i maj måned, er det derfor meget vigtigt at virksomheden i maj 2020 husker, at der kun er optjent ferietillæg for januar til august i 2019. Det samme gør sig gældende for 2020, hvor der først optjenes ferietillæg fra 1. september og frem. Aftalebestemte forhøjede ferietillæg, f.eks. 1 ekstra procent, skal dog beregnes for hele året, idet en sådan aftale ikke udspringer af ferieloven, og dermed ikke indefryses.