Menu

Indberetning, indbetaling og beregning

Indefrysningsperioden løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og i denne periode kunne optjent ferie hverken udbetales eller…

Indefrysningsperioden løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og i denne periode kunne optjent ferie hverken udbetales eller afholdes. Ferien skulle i stedet indberettes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, som står for den senere udbetaling af de indefrosne feriemidler. Læs mere om indberetning, indbetaling og beregning af…
Indberet for alle medarbejdere
Virksomheden indberetter som udgangspunkt ikke feriepenge til eIndkomst for alle medarbejdere. For medarbejdere som får løn under ferie, indberettes kun feriepenge ved fratrædelse. I indefrysningsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal der imidlertid indberettes for alle medarbejdere for at sikre, at alle omfattes af indefrysningsordningen. I indefrysningsperioden skal virksomheden derfor indberette for:
  • Timelønnede medarbejdere (til Feriekonto eller til Feriepengeinfo)
  • Fratrådte medarbejdere, der fik løn under ferie (til Feriekonto eller til Feriepengeinfo)
  • Medarbejdere i fortsat ansættelse, der får løn under ferie (til Fonden, via nye felter i eIndkomst)
Virksomheder har allerede i dag pligt til at indberette feriegodtgørelse via eIndkomst. Det gælder også virksomheder, der anvender GLS-A’s feriegarantiordning, og dermed selv udbetaler feriepengene. Det særlige i indefrysningsperioden er, at virksomheden også skal indberette til Fonden for de medarbejdere, der får løn under ferie og fortsat er ansat. Det sker via nye felter i eIndkomst Indberetningspligten gælder for alle medarbejdere. Der skal også opgøres og indberettes for medarbejdere, som er folkepensionister, eller som opnår folkepensionsalderen i indefrysningsperioden. Ligeledes skal der indberettes for udenlandske sæsonmedarbejdere, selvom de forlader landet, når ansættelsesforholdet er slut.