Lægning af arbejdstid

Arbejdstiden kan lægges som normal 37 timers arbejdsuge, varierende ugentlig arbejdstid, dobbeltuge, holddrift, flextid mv. Arbejdstidens lægning fastsættes af virksomheden…

Arbejdstiden kan lægges som normal 37 timers arbejdsuge, varierende ugentlig arbejdstid, dobbeltuge, holddrift, flextid mv. Arbejdstidens lægning fastsættes af virksomheden efter drøftelse med medarbejderne. Virksomheden fastlægger pauser og varighed heraf. Spisepausen må ikke overstige 1 time. Ved 4 timers uafbrudt arbejde skal medarbejderne efter lokalaftale have adgang til 15 minutters…
Normal 37 timers arbejdsuge
Arbejdstiden kan planlægges mandag til fredag mellem kl. 6.00 og 18.00 og lørdag mellem kl. 6.00 og 12.30. Såfremt den daglige arbejdstid slutter i tidsrummet 16.30 – 18.00 skal dette varsles mindst 7 dage forud. Lørdagsarbejde kan planlægges i nødvendigt omfang. Når der arbejdes om lørdagen skal arbejdet stoppe kl. 12.30. Hvis det er muligt, henset til virksomhedens tarv, anbefales det at den enkelte medarbejder kan holde fri hver anden lørdag.