Menu

Kompetencefonden mellem GLS-A, 3F og Dansk Metal

Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk…

Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk Metal og GLS-A eller som er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst. Fonden giver tilskud til uddannelse for faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for jordbrugsområdet og agroindustrien, dvs. landbrugsarbejdere, traktorførere,  staldmedarbejdere, skovarbejdere,…
Uddannelsesplanlægning
Det anbefales, at der gennemføres kontinuerlig og systematisk uddannelsesplanlægning for virksomhedens medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen bør rumme udarbejdelse af en kompetence-/uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. For at understøtte uddannelsesdialogen er parterne enige om at stille sig til rådighed, således at samarbejdsudvalget (sekundært tillidsrepræsentant/ledelse) kan rekvirere besøg af organisationernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. Besøget kan rekvireres, når en at parterne ønsker det.