Menu

Kompetencefonden mellem GLS-A, 3F og Dansk Metal

Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk…

Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk Metal og GLS-A eller som er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst. Fonden giver tilskud til uddannelse for faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for jordbrugsområdet og agroindustrien, dvs. landbrugsarbejdere, traktorførere,  staldmedarbejdere, skovarbejdere,…
Erhvervsrettet opkvalificering
Medarbejdere, der ved uddannelsens start har 2 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til frihed – med sædvanlig overenskomstmæssig løn samt deltagerbetaling betalt – til deltagelse i erhvervsrettet kompetenceudvikling, der er aftalt mellem virksomheden og medarbejderen. På baggrund af en erhvervsuddannelsesplan udarbejdet af den relevante erhvervsskole, skal den ikke-erhvervsuddannede medarbejder tilbydes opkvalificering til faglært niveau inden for det relevante erhvervsrettet område. Uddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kompetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kompetencevurdering fører til en individuel uddannelsesplan, der beskriver de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Under opkvalificeringen til faglært modtager medarbejderen sædvanlig løn fra virksomheden (dog højst svarende til lønmaksimum fastsat af kompetencefonden). Det forudsættes, at der er offentligt tilskud og tilskud fra kompetencefonden, og at dette tilfalder virksomheden.