Kompetencefonden mellem GLS-A, 3F og Dansk Metal

Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk…

Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk Metal og GLS-A eller som er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst. Fonden giver tilskud til uddannelse for faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for jordbrugsområdet og agroindustrien, dvs. landbrugsarbejdere, traktorførere,  staldmedarbejdere, skovarbejdere,…
Uddannelse i forbindelse med opsigelse for ansatte omfattet af Dansk Metal overenskomsten
For at lette overgang til andet arbejde giver overenskomsten medarbejderne ret til uddannelse i opsigelsesperioden. Reglerne gælder alene, når det er virksomheden, der opsiger medarbejderen – altså ikke når medarbejderen selv vælger at sige op, eller hvis medarbejderen selv har været årsag til opsigelsen. Desuden skal visse anciennitetskrav være opfyldt. Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet Medarbejdere, der har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold har ret til en uges frihed til uddannelse i opsigelsesperioden. Under denne frihed gives tilskud fra kompetenceudviklingsfonden. Medarbejdere med mindst 3 års anciennitet Medarbejdere, der har været ansat i en periode på mindst 3 år, og som afskediges af samme årsager som ovenfor har ret til at deltage i et relevant kursus af højst 2 uger (10 arbejdsdage). Udgifterne og et eventuelt løntab i perioden betales af arbejdsgiveren i det omfang udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side. Er vedkommende arbejdssøgende og har det ikke været muligt at fastlægge kursusdeltagelsen i opsigelsesperioden har den pågældende på tilsvarende vilkår ret til at deltage i et sådant kursus inden for 3 måneder efter fratrædelsen. Dette gælder ikke for medarbejdere, der ved fratrædelsen har ret til efterløn, pension fra arbejdsgiveren eller pension fra det offentlige Ikke-forbrugt selvvalgt uddannelse i opsigelsesperioden Medarbejdere, som afskediges af samme årsager som ovenfor har i opsigelsesperioden ret til at benytte ikke-forbrugt frihed til selvvalgt uddannelse i op til to uger. Læs mere om betingelserne for selvvalgt efter- og videreuddannelse ovenfor.