Agroindustrioverenskomsten

Ingen særlige regler om medarbejderbolig. Er medarbejderen funktionærlignende ansat, har vedkommende ved arbejdsgivers opsigelse minimum 3 måneders opsigelse og ret…

Ingen særlige regler om medarbejderbolig. Er medarbejderen funktionærlignende ansat, har vedkommende ved arbejdsgivers opsigelse minimum 3 måneders opsigelse og ret til at bebo en tjenestebolig i indtil 1 måned efter ansættelsesforholdets ophør, jf. Funktionærlovens § 2, stk. 9.