Skat og ATP

Løn og feriepenge til unge er skattepligtig indkomst, og der skal derfor trækkes A-skat. Unge vil ofte kunne få et…

Løn og feriepenge til unge er skattepligtig indkomst, og der skal derfor trækkes A-skat. Unge vil ofte kunne få et frikort. Frikortet indeholder oplysning om den maksimale skattepligtige indkomst, som kan udbetales til lønmodtageren, uden at arbejdsgiveren skal trække A-skat samt en trækprocent for overstigende beløb. Unge skal betale arbejdsmarkedsbidrag…