Indberetningen

Indberetningen til Fonden skal indeholde oplysning om medarbejderens navn og cpr. nummer, eller anden entydig identifikation, det beløb feriepengene er…

Indberetningen til Fonden skal indeholde oplysning om medarbejderens navn og cpr. nummer, eller anden entydig identifikation, det beløb feriepengene er opgjort til, og antallet af opsparede feriedage. Virksomheden skal opgøre antal optjente feriedage og feriepenge for indefrysningsperioden for hver enkelt medarbejder. Opgørelsen skal ske pr. 31. august 2020. Indberetning kan…